شرکت پیورآکوآ

سیستم‌های آب شیرین کن و تصفیه فاضلاب

سیستم‌های آب شیرین کن و تصفیه فاضلاب

دسته بندی‌

فرآیند اسمز معکوس (Reverse osmosis

سر فصل مطالب

برای درک بیشتر یک غشای نیمه نفوذ پذیر را با آب شیرین از یک طرف و یک محلول آب غلیظ از طرف دیگر تصور کنید. اگر اسمز طبیعی صورت گیرد، آب تازه از غشاء عبور می کند تا محلول غلیظ را رقیق کند. در اسمز معکوس، فشار بیشتری به محلول غلیظ وارد می شود تا مولکول های آب را از طریق غشاء به سمت قسمت آب شیرین وادار کند.

غشاهای مورد استفاده برای سیستم های اسمز معکوس دارای یک لایه مانع پلیمری متراکم هستند که در آن جداسازی صورت می گیرد. از آنجا که اسمز معکوس بطور طبیعی اتفاق نمی افتد، باید با اعمال فشار به آب حاوی مواد جامد بالا به منظور اجبار آن از طریق غشاء انجام گردد. فشارهایی از ۸ – ۱۴ بار برای آب شیرین و لب شور و فشارهای ۴۰ – ۷۰ بار برای آب دریا ایجاد می شود که حدود ۲۴ بار (psi350) فشار اسمزی طبیعی دارد که باید برطرف شود.

طراحی سیستم تصفیه RO

سیستم های تصفیه RO با روش فیلتراسیون جریان متقاطع (Crossflow) کار می کنند که آب خوراک (feed) را می گیرند و درصدی از آن را به عنوان جریان پساب دفعی (reject) استفاده می کند و مواد جامد را در طی فرآیند فیلتراسیون حذف می کند.
جریان محصول (Permeate) یک سیستم RO عمدتا تابعی از دما و فشار است. بازیافت سیستم (محصول تقسیم بر خوراک) با ویژگی های آب خوراک محدود است و می توان با استفاده از جریان برگشتی کنترل کرد. كیفیت محصول براساس درصد مواد جامد محلول در غشاء (membrane ) است. باید تعادل اقتصادی بین کیفیت محصول و بازیافت سیستم وجود داشته باشد. بازیافت بالا باعث افزایش غلظت مواد جامد محلول در سیستم می شود که باعث کاهش کیفیت می شود، اما بازیافت بالا باعث می شود سیستم کارآمدتر عمل کند و پساب خروجی را کاهش دهد.
سیستم های تصفیه اسمز معکوس کلیه آبهای ورودی خود را تحویل نمی دهند. در حین بهره برداری مقداری از آب ورودی برای شستشوی غشا مورد استفاده قرار می گیرد و تنها بخشی از آن به آب نهایی محصول تبدیل می شود. آب تصفیه شده به عنوان محصول گفته می شود و به پساب آن آب تغلیظ شده شور (concentrate) یا دفعی (reject) گفته می شود. درصد آبي كه به عنوان محصول دريافت مي شود، د خوانده مي شود که به غشاء و كل ملاحظات مربوط به طراحي RO بستگي دارد.

سیستم تصفیه اسمز معکوس (RO)
سیستم تصفیه اسمز معکوس (RO)

پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس

آب خوراک بسته به منبع آن ممکن است حاوی غلظت های مختلفی از مواد جامد معلق و مواد محلول باشد. جامدات معلق ممکن است از ذرات معدنی، ذرات کلوئیدی و ناخالصی های بیولوژیکی مانند میکروارگانیسم ها و جلبک ها تشکیل شود. ماده محلول ممکن است از نمکهای بسیار محلول مانند کلریدها و نمک های با حلالیت کمتر مانند کربناتها، سولفاتها و سیلیس تشکیل شود.

در طی فرآیند اسمز معکوس، حجم آب خوراک کاهش می یابد و غلظت ذرات معلق و یون های حل شده افزایش می یابد. ذرات معلق ممکن است بر روی سطح غشایی مستقر شوند، بنابراین کانال های خوراک را مسدود کرده و افت فشار را در سیستم افزایش می دهند. نمک های با حلالیت کمتر ممکن است از جریان آب تغلیظ شده رسوبی در سطح غشایی ایجاد کند و باعث نفوذپذیری کم آب از طریق غشاهای RO شود. این فرآیند شکل گیری یک لایه رسوب بر روی سطح غشایی، گرفتگی (fouling) غشاء نامیده می شود و باعث افت عملکرد سیستم RO می شود. هدف از فرآیند پیش تصفیه آب خوراک بهبود کیفیت آب خوراک به سطح مناسب است که منجر به عملکرد قابل اعتماد از غشاهای RO می شود. بر اساس کیفیت آب خام، فرایند پیش تصفیه RO ممکن است از تمام یا بعضی از مراحل تصفیه زیر تشکیل شود:

 •  زلالسازی توسط فیلتر شنی جهت حذف کدورت
 • ضدعفونی آب با کلر
 • کاهش سختی توسط سختیگیری
 • افزودن مواد ضد رسوب
 • کاهش کلر آزاد با استفاده از بیسولفیت سدیم یا فیلترهای کربن فعال
 • حذف نهایی ذرات معلق با استفاده از فیلترهای کارتریج
سیستم اسمز معکوس
سیستم اسمز معکوس

در روش آب شیرین کن اسمز معکوس از یک فشار مشخص برای غلبه بر فشار اسمز استفاده می شود. در این روش می توان بسیاری از مواد شیمیایی محلول که در آب معلق هستند، و گونه های باکتری و بیولوژیکی را به راحتی از آب خارج نمود. اصولا شرکت تصفیه آب از روش اسمز معکوس هم برای تصفیه آب آشامیدنی و هم برای تصفیه آب صنعتی استفاده می کند.

درپدیده اسمز، تمامی املاح و مایع های موجود در آب که از غلظت کمی برخوردار هستند، به سمت غلظت بیشتر حرکت می کنند. در حالی که در اسمز معکوس این فرایند برعکس بوده و بیشتر به سمت حذف شدن املاح حرکت صورت می پذیرد. تمامی این فرایند های آب شیرین کن و جذب املاح توسط فیلتر غشایی که در دستگاه وجود دارد صورت می پذیرد.

فیلتر های غشایی به کار رفته در این دستگاه های آب شیرین کن معمولا دارای منافذ ۰.۰۱ میکرو متری یا کوچکتر می باشند. البته باید بیان نماییم که در نانو فیلتراسیون ها از فیلتر هایی با منافذ ۰.۰۰۱ میکرومتر استفاده می کنند.

کاربرد های روش اسمز معکوس 

از این روش در صنایع غذایی استفاده می شود. اما در صنایع دیگری همچون صنایع لبنی، شکر و نشاسته، حذف الکل، کنسانتره سفیده تخم مرغ، حذف باکتری و آب نمک در گوشت، آبمیوه و … نیز استفاده می شود.

از جمله مهمترین کاربرد های اسمز معکوس باید به موارد زیر اشاره نمود:

 1. تصفیه آب آشامیدنی

در تمام دنیا برای تصفیه آب آشامیدنی و آب شیرین کن از روش اسمز معکوس استفاده می شود. می توان با این روش کیفیت آب آشامیدنی را افزایش داده و تمامی املاح معدنی و نمک های موجود درآب را حذف کرد.

البته این دسته از سیستم های آب شیرین کن دارای مراحل مختلفی هستند. از جمله:

 • استفاده از فیلتر رسوب برای به دام انداختن ذرات
 • استفاده از فیلتر رسوب دوم با منافذ کوچکتر که معمولا به صورت اختیاری استفاده می شود.
 • فیلتر کربن، برای به دام انداختن مواد شیمیایی آلی و کلر موجود درآب
 • فیلتر اسمز معکوس که از یک غشای کامپوزیت با فیلم نازک برخوردار است.
 • استفاده از یک فیلتر کربن اختیاری در سیستم آب شیرین کن برای گرفتن قسمتی از مواد شیمیایی که فیلتر اسمز معکوس موفق به حذف آنها نشده است.
 • در نهایت نیز استفاده از یک غشای نانو سایز

اصولا در برخی از سیستم های آب شیرین کن از غشای تری استات سلولز استفاده می کنند، که در اصل این غشا نوعی غشای جانبی مصنوعی است. که قابلیت تماس با کلر در آب را دارد. این غشا به هیچ عنوان قابلیت پوسیدگی ندارد. مگر آن که تحت تاثیر کلر موجود در آب قرار گیرد و مستعد شکستن باشد.

تولید آب شیرین با روش اسمز معکوس
تولید آب شیرین با روش اسمز معکوس
 1. تولید آب معدنی

در تولید آبهای معدنی نیز از سیستم های آب شیرین کن استفاده می شود. تا تمامی آلاینده ها و میکروارگانیسم های موجود در آب از بین رود. البته این عمل به طور کامل رخ نمی دهد و لازم است در نهایت از اشعه فرابنفش استفاده شود تا این آلاینده ها از آب حذف شوند.

معمولا اندازه منافذ غشای استفاده در این سیستم ها متفاوت است و بین ۰.۱ تا ۵۰۰۰ متغیر می باشد. میکروفیلتراسیون های موجود در آب شیرین کن ها قادر هستند ذرات ۵۰ نانومتر یا بزرگتر را از بین ببرند. اما اولترافیلتراسیون تنها ذرات بزرگتر از ۳ نانومتر را حذف می کند.

 1. تصفیه آب روستایی

افرادی که در مناطق روستایی زندگی می کنند معمولا از سیستم های آب شیرین کن استفاده می کنند. زیرا با این سیستم می توان آب رودخانه یا اقیانوس نزدیک به روستا را تصفیه نموده و مورد استفاده قرار داد.

 1. تصفیه آب و فاضلاب
مطالعه بیشتر
ماژول های غشای در تصفیه آب صنعتی

آب باران هایی که در راه فاضلاب ها جمع می شود، با استفاده از روش اسمز معکوس تصفیه شده و برای سیستم های خنک کننده صنعتی و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند.

 1. استفاده در مراکز نظامی

یکی دیگر از قسمت هایی که از سیستم های آب شیرین کن استفاده می کند، مراکز نظامی هستند. سیستم های اسمز معکوس را می توانیم یک تصفیه خانه قابل حمل به شمار آوریم که در هر محیطی می توان از آن استفاده کرد. از آنجایی که بیشتر مناطق نظامی با شهر ها فاصله دارند، نیاز به دستگاه های شیرین کننده آب دارند. تا آب مورد نیاز آنها تامین شود.

 1. تصفیه شیرابه زباله ها

جهت تصفیه شیرابه های زباله نیز از اسمز معکوس استفاده می شود. تا عناصر معدنی همچون Ba, Si, Fe, CaSO4 از این پساب ها حذف شود.

 1. صنایع غذایی

علاوه بر آنکه از سیستم های آب شیرین کن برای تصفه آب آشامیدنی استفاده می شود، برای تغلیظ مایعات غذایی نیز کاربرد دارد. از این روش در صنایع لبنی نیز برای تولید پودر های پروتئینی آب پنیر و .. نیز استفاده می کنند.

 1. تولید شربت افرا

تولید کننده شربت افرا از سال ۱۹۴۶ تاکنون از سیستم های اسمز معکوس برای از بین بردن آب موجود در شیره استفاده می کند. با این روش بیش از ۷۵ تا ۹۰% آب موجود در شیره از بین رفته و منجر به کاهش مصرف انرژی موجود در آن می شود. البته لازم است این نکته در نظر گرفته شود که برای انجام این فرایند، باید آلودگی میکروبی و تخریب غشاء کنترل گردد.

از جمله مهمترین تجهیزات دیگر به کار رفته در سیستم های آب شیرین کن باید به موارد زیر اشاره کنیم:

 1. پمپ فشار قوی: که فشار مورد نیاز برای عبور آب از غشا را تامین می نماید.
 2. غشای نیمه تراوا: که از عبور یک سری مواد به درون آب جلوگیری می نماید و با غشای گزینشی متفاوت است.
 3. تزریق سود سوزآور و اسید: برای کنترل PH آب سود سوزآور، اسید نیتریک، اسید سولفوریک و .. به آب تزریق می شوند. اصولا مخازن و پمپ های تزریق این مواد لازم است در برابر باز ها و اسید ها مقاوم باشند.
 4. تزریق ماده ضد رسوب: این ماده پیش از ورود آب به غشاهای آب شیرین کن تزریق می شود و حضور موادی همچون منیزیم، کلسیم و بی کربنات را به تاخیر می اندازد. در نتیجه این فرایند نیز هیچ رسوبی در زمان تصفیه آب در اسمز معکوس به وجود نمی آید.
 5. شاسی استقرار: برای نگه داشتن سیستم بر روی هر سطحی غیر از زمین و زمین استفاده می شود.
 6. سیستم CIP: این سیستم وظیفه تمیز کردن غشاها را بر عهده دارد.
 7. تابلوی توزیع برق و مدار کنترل: تمامی سیستم های آب شیرین کن نیاز به یک کنترل از راه دور دارند.
 8. سیستم تصفیه آب به روش (RO): در مناطقی که سطح اب شیرین محدود است، می توان با استفاده از این سیستم ها به راحتی بحران آب منطقه را از بین برد. نمک زدایی آب دریاها از سال ۱۹۷۰ مورد توجه قرار گرفت، و اولین بار دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس فردی به نام Sidney Loeb، و Srinivasa Sourirajan از شورای ملی تحقیقات کانادا مورد استفاده عملی قرار گرفت.
 9. سیستم تصفیه( Treatment): در این سیستم علاوه بر از بین بردن نمک ها و املاح به روش اسمز معکوس، لازم است میکروارگانیسم ها نیز از بین روند.
 10. سیستم پیش تصفیه: در سیستم های آب شیرین کن یک سری غشا استفاده می شود که قبل از ورود آب به اسمز معکوس، میزان زیادی از املاح از آن حذف شود. در عین حال PH آب نیز در این مرحله تنظیم می شود تا به فیلتر اسمز معکوس آسیبی وارد نشود.

سیستم های اسمز معکوس صنعتی

طیف گسترده ای از سیتم های اسمز معکوس صنعتی تولید می شود تا نیازهای فرآیندی سختگیرانه را ارائه دهد. سیستم اسمز معکوس صنعتی با توجه به نیاز فردی مناسب از آب خروجی تنظیم شده اند که از کاربرد نوشیدنی طبیعی تا مصارف خاص مانند فرآوری مواد غذایی، دارویی و نیاز دیگ بخار متفاوت است.
این سیستم ها با پیش فیلترها، تزریق مواد شیمیایی و ضد رسوب (Antiscalant ) استاندارد می شوند. سفارشی سازی در تمام واحدها بر اساس کاربرد آب و نیازهای مشتری در دسترس می باشد.

 • سیستم های RO صنعتی در ظرفیت های ۱ متر مکعب در ساعت از آب تولیدی و بالاتر در دسترس هستند. محدوده استاندارد در چند برابری ۱ تا ۱۰ متر مکعب در ساعت در دسترس است. نرخ جریان بالاتر از ۱۰ تا ۱۰۰ متر مکعب در ساعت و بالاتر طبق نیاز مشتری با واحدهای گسترده ای از پیش تصفیه که متناسب با کیفیت آب ساخته می شوند.
  سیستمهای تجاری RO
  معمولاً محبوب ترین سری های تجاری سیستم های RO در مدل های استاندارد عرضه می شود. این سیستم های تجاری RO را می توان با افزودن فیلترهای چند لایه شنی، کربن فعال، سختیگیر (softener)، تزریق ضد رسوب و ضدعفونی ماوراء بنفش (UV) سفارش داد.
  از این سیستم ها برای تصفیه آب و حذف نمک ها و سایر ناخالصی ها استفاده می شود. همچنین توانایی حذف باکتریها را نیز دارد. ویژگی های اصلی سیستم تصفیه RO عبارت اند از:
 •  ممبران اسپیرالTFC سایز ۴ و ۸ اینچ
 • محفظه های تحت فشار ممبران از جنس FRP
 •  قاب شاسی دستگاه با روکش اپوکسی
 •  لوله کشی فشار قوی از جنس استنلس استیل
 •  پمپ های چند مرحله ای با فشار بالا از جنس SS
 • فیلتر کارتریج ۵ و ۲۰ میکرون
 •  گیج فشار و سوئیچ های فشار پایین و بالا
 •  فلومترهای جریان آب تولیدی و پساب
 •  کنترلرهای مبتنی بر PLC یا میکروپردازنده ها
 • هدایت سنج خروجی EC
  سیستم های RO تجاری در محدوده جریان های زیر در دسترس هستند:
 • ۵ متر مکعب در روز
 • ۱۰ متر مکعب در روز
 • ۱۵ متر مکعب در روز
 •  ۲۰ متر مکعب در روز
 • ۲۵ متر مکعب در روز
 •  ۵۰ متر مکعب در روز
 •  ۷۵ متر مکعب در روز
 •  ۱۰۰ متر مکعب در روز
 •  ۱۵۰ متر مکعب در روز
 •  ۲۰۰ متر مکعب در روز
 •  …
  پکیج تصفیه آب RO کانتینری
  سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم نمک زدایی (Desalination) و سیستم تصفیه اولترا فیلتراسیون (Ultra filtration) کانتینر شده از جمله سیستم های تصفیه آب در یک کانتینر قابل جابه جایی تهیه می گردد. سیستم های تصفیه یک راه حل مقرون به صرفه برای آب شیرین کن را فراهم می کند که می تواند در مدت زمان کوتاه سفارش داده شود. سیستم تصفیه آب شیرین کن آماده برای استفاده می تواند حداکثر ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز آب آشامیدنی تولید کنند.
فرآیند اسمز معکوس (Reverse osmosis
Reverse osmosis

سیستم تصفیه RO در یک کانتینر استاندارد ۲۰ یا ۴۰ فوت قرار دارد. کانتینر را می توان در صورت درخواست به صورت مجزا ارائه کرد. این سیستم با اتصالات از قبل لوله کشی و کابل کشی شده می باشد. همچنین امکان نظارت از راه دور با اتصال GSM از مزایای پکیج تصفیه آب کانتینری قابل ارائه است.

 •  آماده روشن شدن
 •  حداقل ساخت و ساز عمرانی لازم
 • فضای مورد نیاز کوچک
 •  اجزای با کیفیت بالا
 • ریکاوری بالا سیستم
 •  TDS بالای پساب دفعی
 • در دسترس بودن قطعات یدکی قطعات استاندارد
 • طراحی به صورت ماژولار
 • مصرف پایین انرژی و مواد شیمیایی
 •  نصب و راه اندازی آسان و سریع
  انواع برنامه های کاربردی
 •  استفاده در ساحل دریا
 •  اردوگاههای خدمات مسلح
 • سایت های ساختمانی
 • عملیات های معدن
 • استراحتگاه ها تفریحی
  سیستم تصفیه آب معدنی / آب شرب بسته بندی
  با آگاهی بیشتر مردم از سلامت تقاضا برای آب بطری با سرعت بالایی در حال افزایش است. آب بطری حمل و نقل آسان و اطمینان از کیفیت آب را فراهم می کند.
  با چندین سال تجربه در زمینه تصفیه آب، سیستم های تصفیه جامع و اقتصادی را توسعه داده ایم به گونه ای که هزینه سرمایه گذاری بهینه شود. سیستم های تصفیه در ماژول هایی ارائه می شوند تا با افزایش تقاضا آنها را در مراحل بعدی ارتقاء دهند. به طور معمول یک کارخانه آب آشامیدنی بسته بندی شده شامل موارد زیر است:
  • تصفیه خانه آب (Water Treatment Plant)
  • پکیج تصفیه آب (Water Treatment Packaged)
  سیستم تصفیه آب شامل یک یا همه فرآیندهای زیر است:
  سیستم تزریق کلر/ هیپوکلریت (Chlorine/Hypochlorite Dosing System)
  سیستم تزریق کلر یا هیپوکلریت در آب خام برای ضد عفونی یا اکسیداسیون آهن و منگنز (در صورت وجود) در آب قبل از تصفیه انجام می شود. واکنش هیپوکلریت سدیم با تشکیل اسیدهای هیپو کلریت به عنوان ماده ضدعفونی کننده عمل می کند و با آب واکنش نشان می دهد.
  فیلتر شنی تحت فشار (Pressure Sand Filter)
  آب خام ابتدا توسط واحد فیلتراسیون به صورت سری قبل از ورود به سیستم RO فیلتر می شود. واحد فیلتر شنی تحت فشار برای از بین بردن مواد معلق و کدورت از آب خام می باشد.
  فیلتر کربن فعال (Activated Carbon Filter)
  آب طبیعی ممکن است حاوی رنگ، بو، کلر و مواد آلی به نسبت های مختلف باشد که برای کاربرد آب آشامیدنی نامطلوب است و از این رو لازم است که آن را از آب جدا کنید. در فیلتر کربن فعال هنگام عبور آب از بستر کربن، ناخالصی های کلر، رنگ، بو، سموم دفع آفات و مواد آلی را از بین می برد.
مطالعه بیشتر
انواع سیستم تصفیه آب و فاضلاب
تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آب شیرین کن
تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آب شیرین کن

سیستم تزریق متابی سولفیت سدیم (SMBS Dosing System)
آب کلردار ممکن است غشاء ممبران را اکسید کند که برای جلوگیری از آن معمولا سیستم تزریق متابی سولفیت سدیم در نظر گرفته می شود.
سیستم تزریق آنتی اسکالانت (Antiscalant Dosing System)
معمولا سختی نمک های کلسیم و منیزیم در غلظت بیش از حد حلالیت ایجاد رسوب می کند و ممکن است غشاها را در نتیجه رسوب گذاری با مشکل مواجه کند که در نهایت منجر به تضعیف کیفیت آب تصفیه شده از سیستم RO می شود. برای جلوگیری از رسوب گذاری سیستم تزریق آنتی اسکالانت (ممانعت کننده رسوب) ارائه می گردد.
کارتریج فیلتر میکرونی (Micron Cartridge Filter)
فیلتر کارتریج میکرونی دارای سری فیلتراسیون با کارتریج ۲۰، ۱۰، ۵، ۱، ۰.۴۵و ۰.۲ میکرون است. کارتریج یکبار قابل مصرف است و باید آن را بعد از تعداد روزهای کارکرد جایگزین کنید. این امر برای ایمنی بیشتر آب تولیدی به دلیل برخورداری از سری فیلترها و احتمال عبور ذرات می باشد که می تواند از طریق کارتریج جلوگیری گردد.
پمپ فشار قوی (High Pressure Pump)
برای انجام فرآیند اسمز معکوس باید فشار آب خوراک افزایش یابد. برای این منظور یک پمپ فشار قوی گریز از مرکز چند مرحله ای از جنس استنلس استیل در ساخت R.O ارائه شده است. سیستم نیاز به فشار عملیاتی در حدود ۱۴-۱۶ کیلوگرم در سانتی متر مربع دارد. پمپ فشار قوی به لوله های تخلیه از جنس استنلس استیل با شیرهای کنترل لازم مجهز است. ابزارهای لازم مانند سوئیچ فشار بالا، گیج فشارسنج و شیر های گردش مجدد برای عملکرد ایمن تر سیستم فراهم شده است.
سیستم اسمز معکوس (Reverse Osmosis System)
این سیستم ۹۷ – ۹۹ درصد کل مواد جامد محلول را با اصل “اسمز” دفع می کند. این سیستم از مونتاژ ماژول های RO بر ساختار شاسی تشکیل شده است. محدوده فشار بالای محفظه تحت فشار FRP (Pressure Vessel) روی شاسی قرار دارد که ممبران های غشایی را به صورت سری نگهداری می کند.
در سیستم RO آب نرم ورودی به دو جریان تقسیم می شود یعنی تولیدی و پساب دفعی. آب تولیدی با TDS کمتری تصفیه می شود. آب دفعی بسیار غلیظ است که برای هر منظور استفاده نمی شود بلکه تخلیه می گردد. آب فیلتر شده تحت فشار بالا وارد محفظه تحت فشار می شود. آب تصفیه شده در لوله هسته مرکزی جمع آوری شده و از هر ممبران به طور مشترک در مخزن ذخیره آب محصول مشترک جمع آوری می شود و پساب دفعی تخلیه می شود.
برای بهره برداری ایمن از سیستم، ابزارهای زیر در پانل ارائه شده است:

 • گیج فشار ورودی و دفع پساب
 • نشانگر جریان ورودی و دفع پساب
 •  T.D.S متر آب خام و آب تصفیه شده
 •  سوئیچ فشار بالا در صورت فشار بیش از حد ورودی
 •  شمارشگر ساعات کار پمپ فشار قوی و سیستم
  مخزن ذخیره آب محصول (storage tank Product water)
  آب تصفیه شده از سیستم RO در مخزن ذخیره سازی ساخته شده با ظرفیت مناسب جمع آوری می شود. مخزن مجهز به شیرآلات لوله از جنس استنلس استیل و نوع مناسب شاخص نشانگر سطح است.
  فیلترهای کارتریج میکرونی چند لایه (Absolute Micron Cartridge Filters)
  این فیلتر ها جهت از بین بردن رشد میکرو بیولوژیکی استفاده می شود. در زمان ذخیره سازی آب، ممکن است آلودگی جوی یا هر آلودگی دیگری در آب تصفیه شده رخ دهد. از این رو، پس از عبور آب از سیستم RO و پس از ذخیره سازی، آب بار دیگر از طریق فیلترهای کارتریج میکرونی عبور می کند. این فیلتر شامل محفظه از جنس استنلس استیل ۳۱۶ است که به صورت داخلی جوش داده شده است و دارای عناصر کارتریج میکرونی پلیسه ای (Pleated) از جنس پلی پروپیلن داخلی است و دارای محدوده ۱.۰ و ۰.۲ میکرون است که تمامی ناخالصی های باکتریایی موجود در آب را از بین می برد و آب را عاری از ذرات می کند.
فرآیند اسمز معکوس (Reverse osmosis
تصفیه آب

ضدعفونی فرابنفش (Ultra Violet Disinfection)

در ادامه تصفیه آب همه ناخالصی های میکروبیولوژیکی مانند باکتری ها، ویروس ها و غیره حذف می شود. ممکن است مجدداً آلودگی ها در طولانی مدت در آب ذخیره شده پدیدار شود. ضدعفونی آب در سیستم های اسمز معکوس قبل از پر کردن و بسته بندی بطری ضروری است. از این رو، یک استریلیزر فرا بنفش آنلاین قبل از پر کردن بطری های PET از قبل تمیز شده، برای ضد عفونی کردن آب تصفیه شده نیاز می باشد. آب ضد عفونی شده از طریق سیستم U.V. که از یک محفظه تشکیل شده است عبور می کند و اشعه ماورای بنفش با شدت زیاد را منعکس می کند که به نوبه خود میکروارگانیسم ها را می کشد. این سیستم ها شامل یک محفظه از جنس استنلس استیل با لامپ های ماوراء بنفش است که در آن تعبیه شده است. آب مورد نیاز برای تصفیه اطراف این لامپ ها در حین فرآیند تصفیه است. یک سیستم الکتریکی برای تولید ولتاژ بالا مورد نیاز برای تولید اشعه فرابنفش و نمایشگر عمر عملیاتی لامپهای U.V. فراهم شده است.

ضدعفونی ازن (Ozone Disinfection)

اگرچه سیستم RO همه میکروارگانیسم هایی مانند باکتری و ویروس را دفع می کند اما حتی پس از عبور از کارتریج فیلتر های میکرونی (MCF) و سیستم ضدعفونی فرابنفش(UV) ممکن است در یک دوره زمانی خاص در بطری های بسته بندی شده دوباره رشد کنند. از این رو، قبل از پر کردن بطری ها، باید ضدعفونی آب تولیدی انجام شود. این کار برای اطمینان از کیفیت خوب آب معدنی مطابق با استانداردها بسیار ضروری است. ژنراتور ازن برای استفاده از آب تصفیه شده نهایی جهت تولید آب غنی از اکسیژن و از بین بردن رشد باکتری ها و همچنین ماندگاری آب بطری بسته بندی شده خود را فراهم می کند مگر اینکه برای مدتی باز شود. همچنین آب ازن زنی شده می تواند کمی طعم و مزه به آب تصفیه شده اضافه کند.

واحد بسته بندی نهایی (Packaging Unit Final )

واحد بسته بندی شامل پر کردن بطری توسط دستگاه مربوطه می باشد. دستگاه های بسته بندی در هر دو نسخه کاملاً اتوماتیک و نیمه اتوماتیک عرضه می شوند. در نهایت آب تصفیه شده با خلوص بالا در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

4 دیدگاه دربارهٔ «سیستم تصفیه اسمز معکوس (RO)»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *