شرکت پیورآکوآ

سیستم‌های آب شیرین کن و تصفیه فاضلاب

سیستم‌های آب شیرین کن و تصفیه فاضلاب

دسته بندی‌

مخازن پلی اتیلن - قیمت مخزن پلی اتیلن
قیمت مخزن آب پلی اتیلن عمودی ​| ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL50585,049,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL50584,612,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL52756,195,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50734,950,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50735,890,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL52755,564,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL55858,552,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL55856,663,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL6010211,224,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU669610,660,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL601029,353,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL6613213,899,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU6613213,200,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL6613211,957,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU7912113,700,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL8511917,604,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU8412916,720,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL8511916,237,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL7217020,028,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL7217017,101,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118520,950,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413723,230,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL13313232,169,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL13313228,886,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL10914529,716,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL10914527,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL8821229,260,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020831,150,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو109145تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL8821231,783,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516332,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL12117242,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU12316440,290,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL12117240,793,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL10820043,023,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL10820041,661,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL13218851,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL11323751,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018448,680,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL13218850,498,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL11323750,498,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL15320879,632,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL13624679,632,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL13624679,480,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420575,500,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL15320879,480,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL183185100,059,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL18318598,191,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT177195101,012,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT15724899,513,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL222160126,310,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL222160124,277,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL188225130,402,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL188225113,000,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU170250120,000,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL222190145,938,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL222190140,059,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU220240174,470,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL195295197,030,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL195295191,310,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL255235248,367,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه210342251,930,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250248,370,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL255235243,667,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT256340363,980,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL255325367,793,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL255325355,153,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL290340464,251,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL290340441,457,000
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی305453تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
قیمت مخزن آب پلی اتیلن افقی ​| ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL7144486,092,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL7144484,204,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL7354586,195,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL7354585,492,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL99606812,525,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL99606810,214,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL112627013,263,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL112627010,100,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL105707713,994,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU103697813,280,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL105707711,595,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL124707716,879,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL124707714,951,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL135798621,369,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU133758920,300,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو1367988تماس
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL135798617,074,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL171819128,840,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL171819126,789,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL155909829,536,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL155909828,147,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU170889527,100,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810928,080,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL16810011035,111,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810933,350,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو168100110تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL16810011032,226,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU16610311437,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL20211011652,032,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU19111412149,430,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو202114116تماس
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL20211011648,847,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL20212413564,824,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU21312012561,560,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو202124135تماس
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL20212413562,174,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL24014015296,436,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU23614115291,580,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL24014015294,400,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL250159170136,849,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL250159170133,457,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL245180190182,751,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU230175188173,610,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL245180190179,286,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT360197219328,323,000*
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی450225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500500255235تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850850255160تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس

سر فصل مطالب

مخازن پلی‌ اتیلن در تصفیه آب صنعتی


مخزن پلی‌ اتیلن برای نگهداری و ذخیره‌سازی آب و مایعات سازگار با پلی‌ اتیلن مورداستفاده قرار می‌گیرد. این نوع مخزن تصفیه آب در صنعت کشاورزی، صنایع شیمیایی برای ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل سیالات، ساختمان‌سازی و … استفاده‌ می‌شود. هم‌چنین برای ذخیره‌سازی، حمل و بسته‌بندی مواد آفت‌کش و بسیاری از مواد شیمایی دیگر از مخزن پلی‌ اتیلن استفاده می‌شود.
مخزن آب شرب پلی‌ اتیلن، در برابر نور و محیط و خوردگی مقاوم است و در مقایسه با مخزن گالوانیزه عایق حرارت است.

مخزن آب پلی‌ اتیلن

از رایج‌ترین کاربردهای مخزن پلی‌ اتیلن، استفاده برای ذخیره‌سازی انواع سیالات به‌ویژه آب شرب و باران است.
بحران کم‌آبی در جهان و به‌دنبال آن کم شدن فشار آب منازل، آپارتمان‌ها و … باعث شده است نیاز به پیدا کردن راه‌حلی مناسب برای غلبه بر این مسئله حیاتی باشد.

یک راه‌حل مناسب برای این مسئله استفاده از مخازن پلی‌ اتیلن است. این مخازن نسبت به دیگر مخازن به‌صرفه و بهداشتی‌تر هستند. طراحی و ساخت مخازن پلی‌ اتیلن ذخیره‌ی آب در حجم‌های ۱۰۰ تا ۲۰ هزار لیتری صورت می‌گیرد.

مخزن پلی اتیلن - قیمت مخزن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن آب آشامیدنی
مخزن پلی‌ اتیلن آب آشامیدنی

مخازن نگهداری و ذخیره‌سازی آب

مخازن ذخیره پلی‌ اتیلن نقش مهمی در تصفیه آب دارند. آب مورداستفاده ما از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: آب‌های سطحی، مانند دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و یا مخازن آب‌های زیرزمینی، چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی.

با توجه به ارزش روزافزون آب، مخازن آب بهترین و اصلی‌ترین وسیله برای ذخیره آب هستند که می‌توانند برای آشامیدن، آبیاری، کشاورزی و غیره استفاده شود. این مخازن با در نظر گرفتن سه پارامتر اساسی طراحی، پوشش و مواد اولیه جهت ساخت مخزن، ایجاد می‌شوند. مخازن ذخیره آب معمولاً در فضای باز نگهداری می‌شوند و در معرض عواملی مانند گرد و غبار، باد و باران هستند. بنابراین لازم است با دقت کافی محصولی مناسب برای ذخیره آب بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید.

مواد مخزن تصفیه آب

از نظر مصالح مورداستفاده برای ساخت مخازن آب، موارد زیادی مانند پلاستیک، فایبرگلاس، بتن، سنگ و فولاد وجود دارد. با این وجود پلی‌ اتیلن بهترین و محبوب‌ترین در بین آن‌ها است. برخی از مزایای اصلی پلی‌ اتیلن عبارتند از: بافت صاف آن که تمیز کردن و نگهداری آن را آسان‌تر می‌کند، وزن سبک آن که حمل‌ونقل و نصب آن را آسان می‌کند و مهم‌تر از همه هزینه آن، که به‌طور قابل توجهی کمتر از فولاد، فایبرگلاس یا بتن است.


رنگ نیز عامل بسیار مهمی است که باید هنگام انتخاب محصول مناسب جهت ذخیره آب مورد توجه قرار گیرد. رنگ‌های روشن مخازن پلی‌‌ اتیلن به رنگ‌های تیره سایر محصولات ترجیح داده می‌شوند زیرا رنگ‌های تیره آب را به سرعت گرم می‌کنند.
مخازن پلی‌ اتیلن با مقاومت و دوام بالا، هزینه و وزن پایین بهترین گزینه در میان مخازن ذخیره‌سازی برای ذخیره آب و بسیاری از مواد شیمیایی است. در شرکت سازه‌های آبی با برند پیورآکوا، هدف ما این است که مطمئن شویم سیستم ذخیره‌سازی آب مورد نیاز شما مقاوم و ایمن است.

مخازن ذخیره پلی اتیلن - قیمت مخزن پلی اتیلن
مخزن نگهداری و ذخیره‌سازی آب پلی‌اتیلن

طرز ساخت مخازن پلی‌ اتیلن  

فرایند قالب‌گیری دورانی (روتومولدینگ) یکی از فرایندهای شکل‌دهی پلاستیک‌ها است. این کار در دمای بالا، فشار پایین و به‌صورت در باز جهت تولید قطعات توخالی، یکپارچه و بدون زدگی و پسماند به‌کار می‌رود.
در این روش با حداقل هزینه، اشکال بسیار پیچیده با کمترین میزان ضایعات تولید می‌شوند. قالب‌گیری دورانی در فشار اتمسفر انجام و به‌جای ذوب کردن و تزریق مواد به قالب، مواد مستقیماً در درون قالب ذوب می‌شوند.


مواد اولیه مورداستفاده برای تولید مخازن grp از خانواده پلی‌ اتیلن است. فرایند قالب‌گیری دورانی مخازن پلی‌اتیلن شامل وارد کردن مقدار مشخصی از پلاستیک به‌صورت پودر و دانه به قالب خالی و پوسته‌مانند است. قالب دورانی حول دو محور اصلی با سرعت نسبتاً کم می‌چرخد و گرم می‌شود. حرارت به‌تدریج پلی‌ اتیلن را ذوب می‌کند و باعث جریان آن می‌شود. درون قالب به دیوار می‌چسبد و سطح داخلی قالب را به‌طور یکنواخت می‌پوشاند. کم‌کم به پلاستیک سرما داده می‌شود و در این حین چرخش قالب دورانی مخازن پلی‌اتیلن ادامه پیدا می‌کند تا پلاستیک شکل مطلوب را به خود بگیرد و جامد شود.

هنگامی‌ که پلاستیک طی مرحله سرمایش به‌اندازه کافی سخت شد، سرمایش و چرخش متوقف می‌شود تا قطعه پلاستیکی را از قالب خارج کنند. در این مرحله، چرخه فرایند قالب‌گیری دورانی مخزن پلی‌ اتیلن دوباره تکرار می‌شود. در نهایت قالب باز شده و قطعه حاصل خارج می‌شود.

با کنترل فرایند صحیح و طراحی قالب مناسب، ضخامت دیواره مخازن تولیدشده به روش‌ قالب‌گیری دورانی برخلاف قالب‌گیری دمشی کاملاً یکنواخت خواهد بود.
این مخازن روی پایه‌ای از شن و یا ماسه نصب می‌شوند. به طور معمول تا ۲۵ سال ضمانت دارند و در اندازه‌های مختلف از کوچک تا بزرگ در دسترس هستند. علاوه بر آب، مخزن پلی‌ اتیلن برای ذخیره کردن کود، مواد شیمیایی، روغن، روان‌کننده‌ها و هر نوع مایع دیگر که سازگار با پلاستیک هستند، ایده‌آل است.

 
 
 

انواع مخزن پلی‌ اتیلن بر اساس ساختار

بر این اساس انواع مخازن به شرح زیر است:
• مخزن پلی‌ اتیلن تک لایه
• مخزن پلی‌ اتیلن دولایه
• مخزن پلی‌ اتیلن سه لایه
• مخزن پلی‌ اتیلن چند لایه
هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر باشد قیمت مخزن بیشتر خواهد بود. توصیه می‌شود برای خرید مخزن پلی‌ اتیلن به شرایط جوی محل قرارگیری مخزن دقت ‌شود.

مخزن افقی

جهت قرارگیری منبع پلی‌ اتیلن افقی، همان‌طور که از نام آن پیداست افقی است و در ظرفیت‌های مختلفی اغلب از ۷۰ لیتر تا ۱۰۰۰۰ لیتر تولید می‌شود. ابعاد این مخزن با توجه به محل قرارگیری و نیاز مصرف‌کننده متفاوت است. این مخازن به‌صورت یک لایه تا چند لایه تولید می‌شود و استحکام و مقاومت بالایی در مقابل هر گونه فشار وارد شده یا نشتی دارند. در صورتی که مخزنی نیاز دارید تا بتواند نیازهای شما را در هر موقعیتی پاسخگو باشد حتما مخزن پلی اتیلن افقی را انتخاب و خریداری نمایید.

در منابع پلی اتیلن می‌توان به راحتی انشعابات و اتصالات آب را نصب و استفاده کرد. هم‌چنین به‌دلیل وزن مناسبی که مخزن پلی اتیلن افقی دارد می‌توان آن را به‌راحتی جا‌به‌جا و در نقاط مختلف قرار داد. این منابع دارای رنگ‌های متنوعی است که چنین تنوعی در سایر نمونه‌ها کمتر دیده می‌شود. به همین دلیل است که مشتری از انتخاب آزادانه‌تری در این زمینه برخوردار است و می‌تواند هر نوع مدل یا طرح و رنگ موردنظر خود را از بین انواع آن انتخاب نماید.

مخزن عمودی

یکی دیگر از انواع مخازن پلی اتیلن مخزن عمودی است. این نوع منبع به‌صورت ایستاده قابل استفاده است و موارد مصرف متعددی را شامل می‌شود. البته از جمله مزایایی که مخزن پلی اتیلن عمودی در مقایسه با سایر منابع دارد، غیر از کیفیت عالی آن، قیمت مناسب و گنجایش این نوع از مخازن پلی اتیلن است که بین ۷۰ تا ۶۵۰۰ لیتر است. این منبع به‌صورت تک لایه یا چند لایه موجود است. کیفیت و دوام این نوع از مخازن در نوع خود بی‌نظیر است. مخازن پلی اتیلن ثابت عمودی به‌صورت مخزن استوانه‌ای با دو حالت ساده و قیفی تولید می‌شود. این مخزن‌ها بر روی سطح صاف و مطمئن و هم‌چنین بر روی شاسی قابل نصب هستند.

مخزن مکعبی

مخازن مکعبی با داشتن لایه‌های رنگی با فیلتر نور مرئی و UV مانع از نفوذ نور به داخل مخزن می‌شود و از رشد جلبک‌ها در لایه داخلی آن جلوگیری می‌کنند. تمامی مخازن براساس شرایط آب‌وهوایی ایران هستند. این مخازن با شکل هندسی خاصی که دارند با اشغال کمترین فضا و با امکان نصب در فضاهای بلا استفاده، به‌راحتی و در هر مکان قابل نصبند.

مخزن پیش‌ساخته و پنلی

مخازن پلی اتیلن مدولار (ماژولار) یا همان مخازن پلی اتیلن پیش ساخته، از امکانات ویژه‌ای برخودار هستند. برای مثال می‌توان برای این مخزن پلی اتیلن، پایه‌های جدید و مقاومی استفاده کرد که نصب این مخازن را بر روی هر سطح مناسب و مسطح آسان کند. از طرفی می‌توان این مخازن را برای مصارف مورد نظر از مخازن یک لایه، دو لایه و… تهیه کرد. از پنل‌های قالب‌گیری شده با پرس هیدرولیک برای تشکیل اجزای (کف، دیوارها و سقف) بدنه مخزن استفاده می‌شود. نوار سقفی با قابلیت ترمیم عالی و مواد تقویت‌کننده داخلی و خارجی با استفاده از پیچ و مهره مونتاژ می‌شوند تا مخازن آب بادوام عالی، بهداشتی و مقاوم را تشکیل دهند.

از پنل‌های منفرد برای مخازن آب نصب شده در زیر زمین استفاده می‌شود، در حالی که پنل‌های عایق‌بندی شده، که دارای صفحه‌ای با مواد عایق فشرده شده نیز هستند، عایق‌بندی عالی بر روی مخازن آب نصب شده در فضای باز را فراهم می‌کنند. ویژگی‌های ساختاری این مخازن بنا به نیاز سفارش‌دهنده قابل طراحی و اجرا هستند.

مخزن زیر پله

ساخت مخزن آب برای زیر پله می تواند برای مکان های که با کمبود جا مواجه هستند بسیار مناسب باشد. در اکثر مواقع زیر پله‌ها فضاهایی بلا استفاده اند و با استفاده از مخزن آب در زیر پله به طور هوشمندانه ای می توان از فضاهای پرت ساختمان بهره برد. طراحی و ساخت مخزن آب برای زیر پله با توجه به ابعاد و فضای موجود در هر ساختمان انجام می شود و باید توسط متخصصین بررسی شود و طراحی دقیق صورت گیرد. توصیه می کنیم در این محل ها برای جلوگیری از رشد جلبک ها از مخازن پلی اتیلن سه لایه استفاده شود.

مخزن روباز

انواع مخازن آب روباز ما از پلی اتیلن ساخته شده‌اند که آن‌ها را در محیط‌های سخت بسیار مقاوم می‌کند. مخازن آب روباز با قابلیت تنظیم برای استفاده در محیط داخلی و فضای باز برای انواع مختلف عملکرد از جمله ذخیره آب برای مصارف تجاری و خانگی ایده‌آل هستند.

انواع مخزن پلی اتیلن براساس تعداد لایه و مقاومت

مخازن پلی اتیلن انواع مختلفی دارند و به‌صورت تک‌لایه تا چندلایه ساخته می‌شوند.

مخزن پلی اتیلن تک لایه

این مخازن آب دارای یک لایه پلاستیک هستند. بنابراین آن‌ها در برابر اشعه ماورابنفش مقاوم نشده‌اند و از آب در برابر اشعه UV نور خورشید محافظت نمی‌کنند. قرار گرفتن مداوم در معرض آفتاب منجر به رشد باکتری‌ها و جلبک در مخازن آب می‌شود که برای استفاده انسان بسیار مضر است. این مخازن به‌عنوان مخازن آب با کیفیت پایین‌تر از دو، سه یا چند لایه در نظر گرفته می‌شوند و عین حال مقرون‌به‌صرفه و ارزان‌ترین نوع این مخازن هستند.

مخزن پلی اتیلن دو لایه

مخزن دو لایه، همان‌طور که از نام آن پیداست، شامل دو لایه است که در سطح مقطع با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. لایه داخلی این مخازن بی‌رنگ یا سفید و لایه بیرونی آن‌ها رنگی است. پس از تماس آب با لایه داخلی هر مخزن، کیفیت برتر محصول مانع از ورود هر گونه ماده مضر به آب می‌شود. لایه بیرونی از از اثرات مضر اشعه ماورابنفش برای نفوذ و تأثیر بر خصوصیات آب ذخیره شده جلوگیری می‌کند.

این مخازن قطعاً بهتر از مخازن یک لایه هستند اما از مخازن سه یا چهار لایه پایین‌ترند ولی اقتصادی‌ترین مخازن برای ذخیره آب هستند. هزینه آن‌ها کمی بیشتر از مخزن یک لایه، اما کمتر از مخزن سه یا چهار لایه است. کاربرد این مخازن بیشتر در ذخیره‌سازی آب و مواد غذایی و انواع مواد شیمیایی در مناطق معتدل است.

مخزن پلی اتیلن سه لایه

مخزن آب سه‌لایه دارای مقاومت بالا در برابر فشار محیطی است. این مخازن دارای سه‌لایه با رنگ‌های متمایز است. به‌صورت معمول لایه‌های داخلی و بیرونی سفیدرنگ هستند و لایه میانی با رنگ مشکی مانع نفوذ نور به داخل مخزن می‌شود. در واقع لایه میانی مانند عایقی است که باعث کاهش حرارت آب می‌شود و از آن‌جایی که لایه بیرونی رنگ سفید است اختلاف دمایی در حدود ۲۰ درجه را با محیط بیرون در مقایسه با سایر مخازن حفظ می‌کند.

علاوه بر این، لایه میانی سیاه‌رنگ در محیط‌های روشن علاوه بر جلوگیری از تشکیل و رشد جلبک‌ها در داخل مخازن نگهداری آب، مانع از تأثیر مخرب اشعه UV نور آفتاب بر مواد ذخیره شده در این مخازن می‌شود. آن‌ها از مخازن دولایه بهتر هستند و از دوام بالایی برخوردارند. قیمت این مخازن بیشتر از مخازن آب یک لایه و دو لایه است. مخازن پلی اتیلن سه‌لایه ضد نشت، خوردگی و بدون زنگ‌زدگی هستند.
کاربرد این مخازن بیشتر در ذخیره‌سازی آب، مواد غذایی و شیمیایی حساس به نور در فضای باز در مناطق سردسیر و گرمسیر است.

مخزن پلی اتیلن چندلایه

این مخازن آب دارای سه لایه پلاستیک و یک لایه فوم پلی‌اورتان هستند. لایه فوم به مقاومت در برابر دمای شدید گرم و سرد خارج کمک می‌کند. این مخازن برای ذخیره آب صنعتی از موادی ساخته شده که به آن قابلیت مقاومت بالا در برابر فشار محیطی و در نتیجه حداکثر عمر ممکن را می‌دهد. لایه خارجی دارای رنگ سفید است و دارای موادی است که نور خورشید را جذب و از اثرات مضر اشعه ماورابنفش برای نفوذ و تأثیر بر خصوصیات آب ذخیره شده جلوگیری می‌کنند.

در این مخازن امکان هیچ‌گونه ترک خوردگی، لرزیدن یا از بین رفتن خصوصیات فیزیکی در طی زمان وجود ندارد. لایه داخلی از مواد خالص و پایداری ساخته شده که اطمینان حاصل می‌کند آب در تماس با مخزن آلوده نمی‌شود و برای ذخیره کاملاً ایمن است. لایه میانی عایق است که باعث کاهش حرارت آب می‌شود و اختلاف دمای ۲۰ درجه را با محیط بیرون حفظ می‌کند. این مخازن بهترین و باکیفیت‌ترین مخازن با بالاترین مقاومت و طولانی‌ترین دوام هستند. قیمت این مخازن از انواع مخازن پلی اتیلن بالاتر است.

مخزن مناسب شما

همان‌طور که می‌دانید دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است مخزن پلاستیکی آب پلی اتیلن بهترین انتخاب برای شما باشد.
با این حال، صرف‌نظر از اینکه شما چه نوع مخزن پلی اتیلن را نصب می‌کنید، برای راهنمایی در مورد بهترین انتخاب بنا به نیاز و بودجه شما، با کارشناسان ما در شرکت سازه‌های آبی با برند پیورآکوا در تماس باشید.

پلی اتیلن: ماده‌ی ایده‌آل سیستم ذخیره‌سازی برای اسیدهای غیر آلی و بازها

مخازن پلی اتیلن با ضخامت مناسب برای ذخیره اسیدهای غیر آلی و بازها مانند هیپوکلریت سدیم، اسید سولفوریک، فوریک اسید، پلیمرها و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر که معمولاً در تصفیه آب‌وفاضلاب و بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده می‌شوند، ایده‌آلند. حمل، نصب و نگهداری مخازن پلی اتیلن آسان است، هم‌چنین علاوه بر دوام بالا، بسیار مقرون‌به‌صرفه‌اند.

بیایید به مواد شیمیایی که پلی اتیلن برای ذخیره‌سازی آن‌ها مناسب نیست و هم‌چنین دلیل این امر، نگاهی بیندازیم:

مواد شیمیایی با نقطه اشتعال پایین

مواد شیمیایی فرار با نقطه اشتعال کم، دارای نقطه اشتعال ۱۴۰ درجه فارنهایت یا کمتر نباید در مخازن پلی اتیلن نگهداری شوند. ذخیره این نوع مواد شیمیایی مانند بنزین یا زایلن در این نوع مخزن‌ها خطرناک است. از آنجا که پلی اتیلن نارساناست، نمی‌تواند الکتریسیته ساکن تولید شده در داخل مخزن را به زمین انتقال دهد و در صورتی که حاوی مواد قابل اشتعال باشد ممکن است خطر جدی ایجاد شود. در چنین مواردی مخزن ذخیره مواد شیمیایی تقویت شده از جنس استنلس استیل یا پلاستیک فایبرگلاس (FRP) گزینه‌های ذخیره‌سازی ایمن‌تری خواهند بود.

ترکیبات شیمیایی مشابه پلی اتیلن

مواد مرکب مبتنی بر هیدروکربن ترکیب شیمیایی مشابه پلی اتیلن دارند. مواد شیمیایی مانند بنزین، نفت سفید، الکل، متانول و الکل ایزوپروپیل می‌توانند به‌طور بالقوه در مخازن پلی اتیلن نفوذ و شروع به نشت کردن کنند. حلال‌ها هم‌چنین می‌توانند پلی اتیلن را تخریب یا نرم کنند و بر عملکرد و دوام مخزن اثر مخرب داشه باشند. در این موارد، مخازن ذخیره‌سازی فایبرگلاس یا فولاد ضدزنگ گزینه‌های هوشمندانه‌تری هستند.

مزایا مخازن پلی اتیلن

کیفیت آب، هزینه، رنگ، وزن و سهولت نصب از موارد مهم فروش بالای مخازن آب پلی اتیلن است. این مخازن نسبتاً ارزان هستند. طیف وسیعی از رنگ‌ها را دارند. برای نگهداری آب با کیفیت طراحی شده‌اند.  سبکند و نصب آن‌ها ساده است. هم‌چنین برخی از مدل‌ها برای نصب در زیر زمین تقویت شده‌اند. همه این موارد آن‌ها را به گزینه‌ای متنوع و متناسب با طیف وسیعی از محل‌ها و نیازها تبدیل کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *